Sandslånsskoterklubbs Styrelse består av:

Ordförande: Lars-Erik Edlund
Vice ordförande: Peter "Vilse i skogen" Höglund
Sekreterare: Peter Styrman
Kassör: Christer Olofsson
Valberedningen: Peter Höglund, Bengt-Erik Eriksson
Revisor: Peter Styrman

Webbansvarig
Leif Andersson, maila här vid frågor och förslag


Ledamöter:
Jonny Stridsman
Tommy Eriksson
Tomas Johansson
Hans Styrman
Styrelsesuppleanter:
Göran Öhlund
Marcus Sjölen


Förarbevis utbilndning:
Lars-Erik Edlund
070-5216534
Peter Höglund
070-5873947

Utbildningsansvarig:
Ove Vesterman